(Hjemmesiden er en byggeplads lidt endnu. Er du en person, fond, virksomhed eller organisation, der vil støtte foreningen økonomisk, så vi kan komme bedre i gang – send mail til info@konkursdanmark.dk)

TELEFON +45 71990799
– åbent alle hverdage mellem 13 og 15.

Enhver branche har sin egen brancheforening. De varetager branchens lovgivningsmæssige og retslige forhold, og medvirker til at støtte de folk, der er medlemmer. De deltager i politisk forhandling og gør opmærksom på fejl.

Idag har konkursramte ingen, der taler på deres vegne. Konkurslovgivning forhandles på plads, uden at høre fra dem, der kender sagerne fra egen krop.

Konkurs Danmark vil samle disse mennesker og virksomheder og vil arbejde med at finde nye muligheder og ændre lovgivningen – samt støtte hinanden med den råd og vejledning indenfor både psyke og jura, som man ikke får som konkursramt.

  • Vores formål er at indføre større retssikkerhed i forbindelse med konkurser, og forbedre den måde hvorpå en konkurs gennemføres i Danmark, så både den konkursramte og kreditorer oplever en bedre proces. Vi mener, at man gennem simple ændringer i konkurs-afgivningen vil kunne begrænse antallet af konkurser i Danmark.
  • Vi vil begrænse kuratellets indtjening til fordel for både Danmark, kreditorer og den konkursramte.
  • Vi vil politisk og praktisk arbejde på at ændre holdningen til konkurser i samfundet, så man i mange tilfælde undgår konkurser gennem forlig – men ellers giver mennesker mulighed for at rejse sig igen og dermed skabe indtægter til samfundet. Vi ønsker en bedre konkursbehandling, som også vil afsløre hvis der er svindel eller bedrageri fra den konkursramtes side – eller fra konkurs-advokaternes side, så man kan få vedkommende stoppet.
  • Vi vil arbejde på at forbedre mulighederne for at finde løsninger, før en konkurs erklæres og vil være vagthunde i forhold til proces og lovgivning på området.
  • Vi hjælper medlemmer på samme måde som en fagforening, ved at stille med advokat og journalist for at være på vort medlems side i forbindelse med konkurs-erklæringen.
  • Vi driver en omfattende hjemmeside, hvor medlemmer har adgang til al lovgivning og hjælpende rådgivning.
    Vi er også en indkøbsforening, hvor medlemmerne kan bruge deres medlemskort til at få adgang til at købe bil, telefon og andre nødvendigheder der fratages dem ved en konkurs.
  • Vi har desuden en journalistisk redaktion, der både i skrift og på video dækker historier om området.

Bliv medlem og støt vores arbejde! MEDLEMSSKAB ER GRATIS!