ER DU TRÆT AF TALETIDSKORT?
Konkurs-ramte får allerede i opstarten af deres nye virke modstand. Første modstand kommer ofte fra tele-selskaberne, der på grund af den ulykkelige situation ikke vil oprette andet end taletidskort. KD har gentagne gange forsøgt at tale med tele-selskaber om denne urimelighed, da de fleste konkursramte er ret nidkære omkring at betale til tiden – og fordi teleselskaberne jo højest tager en risiko på et måneds abonnement.
DET ER LYKKEDES KD at lave en aftale med FIRMAFON som kan hjælpe dig på fode igen med såvel deres fantastiske telefonomstillings-system og et mobilabonnement. Firmafon kører på Telenors net, og tilbyder dermed Danmarks bedste dækning. Se på hjemmesiden og kontakt sales executive Manar Abou-Radi direkte på telefon 71999996 – sig du er med i Konkurs Danmark og du får første måned gratis. Dermed er du igen igang. Og tak til Firmafon!

Konkurs Danmark er en privatejet organisation, der for det første kæmper for en bedre og mere fair lovgivning på konkurs- og økonomiområdet i Danmark. Vi ønsker at magten kommer tilbage fra kuratellet og advokater – til en mægling mellem kreditorer og den konkursramte.

Derudover er vi en organisation, der yder rådgivning og støtte til folk, der kommer i unåde. Vi kommer med faglig viden, erfaringer og råd fra både jurister og psykologer. Derudover hjælper medlemmerne hinanden. Enhver konkurs er forskellig, både i baggrund og forløb – og der vil være medlemmer af organisationen, som har samme oplevelser som du har.

Endelig bliver vi med tiden en indkøbsforening. Som det er i dag er statens grundtanke, at en konkursramt helt skal sætte sig ned foran Aldi med en håndbajer og overgive sig til bistand. At rejse sig igen på egen hånd modarbejdes dagligt. Man kan ikke låne, ikke købe en mobiltelefon og en række andre ting. Konkurs Danmark har forhandlinger med virksomheder, der vil tage vores medlemmer indenfor. En konkurs er forfærdelig for alle – og tanken er ikke at det skal blive nemmere at gå konkurs, men nemmere at genskabe et liv, så man ikke bliver nødt til at modtage ydelser fra samfundet. Mange konkursramte går ned psykisk og kommer aldrig op igen – på trods af at helt simple hjælpemidler kunne give dem muligheden, for at starte på en frisk og dermed leve og arbejde på egen hånd.

Endelig arbejder organisationen for at udbrede kendskabet til konkurslovgivning. Ikke alle der går konkurs er “banditter i habitter”. En lang række mennesker er kommet i vanskeligheder som ingen kunne overleve, en del er også knækket gennem udefrakommende slag. Og endelig er mange knækket fordi bankerne siger, at de skal indfri deres lån på 8 dage.

Bliv medlem af et fællesskab, der prøver at få anstændigheden tilbage i konkurslovgivning, tager magten fra advokaterne og tilbage til en mægling og forhandling mellem de berørte parter. Og bliv medlem af et fællesskab, hvor andre har samme oplevelser som du – og måske et råd til, hvad dine rettigheder er.