Som medlem af organisationen har du fuld adgang til hele organisationens rådgivning, netværk og indkøbsmuligheder. Ikke alt er på plads endnu, men jo flere medlemmer vi har jo hurtigere kan vi få stablet de sidste ting på benene. DET ER VIGTIGT AT STÅ SAMMEN OG VÆRE MANGE OM AT STÅ FAST!

Yderligere vil en stor medlemsskare gøre forhandlingen med banker og virksomheder lettere – så støt kampen allerede nu, og vær med til at bygge foreningen op. Vi håber også på støttemedlemsskaber fra folk, der enten støtter organisationens kamp, selv har været igennem konkurs og rejst sig – eller virksomheder, der kan se en fordel i at mødes til et mæglingsmøde med skyldnere, fremfor at betale hele kreditors beløb til advokater.

MEDLEMSSKABET ER GRATIS – men foreningen tilbyder en række ekstra service-ydelser til medlemmerne, som vi bliver nødt til at tage penge for.Men som medlem af Konkurs Danmark får du helt gratis mulighed for at deltage i vores store netværk, få hjælp i forum og fra andre medlemmer – samt gennem vores brevkasser.