Retssikkerheden i Danmark er nærmest ikke til stede i forbindelse med en konkurs. Man er dømt på få minutter på et retsmøde, der ikke fungerer som en normal retsag med vidner og bevisførelse. Ordet konkurs-ramt er i Danmark kriminaliseret og de rettigheder du har, som konkursramt, svarer til en indsat i fængsel. Behandlingstiden for en konkurs er skræmmende lang, og FN’s menneskerettigheder brydes gentagne gange.

Systemet har indarbejdet en “form” som de følger, på trods af at lovgivningen nogle gange peger på andre veje. Skifterettens udpegning af faste kuratorer er ikke lovreguleret, som det f.eks. er med dødsboer, hvor bobestyreren skal igennem en udvælgelsesprocedure i retten. Kuratorer sidder ofte i jobbet i en menneskealder, og der sker kun sjældent udskiftninger. Skifterettens faste kuratorer får alle konkurssager, hvor kreditorerne ikke selv stiller med en advokat, det er omkring 90% af tilfældene.

Kuratorerne har samlet sig i “Foreningen af faste kuratorer ved Sø- og Handelsretten” med fælles kontor og vagtordning. Foreningens bestyrelse arbejder tæt sammen med skifterettens dommere, som inviteres til “god faglig dialog” ved faglige og sociale arrangementer. “God faglig dialog” er et citat fra dommer Torben Kuld Hansen fra Sø- og Handelsretten.

I 1999 konkluderede forskere fra handelshøjskolen i København at kuratorer selv tjente over halvdelen af værdierne i 270 undersøgte konkursboer – og derudover 250 boer, hvor konkursadvokaterne løb med alle værdier. Til gengæld var der kun 6% i dividente til kreditorerne i gennemsnit. Advokaterne der sidder som kuratorer tjener optil 4000 kroner i timen for deres arbejde, de sælger ofte genstande for billigt og endda i nogle tilfælde til kunder de også selv er advokater for – og alle disse penge der fosser ud af et bo, går jo fra kreditorerne der har krav tilgode.

Staten har et firma, der er stiftet i forbindelse med bankpakke 1, som overtager banker i nød – og her går staten målrettet efter folk, der har fingrene i klemme på grund af deres udlån i en konkursramt bank. Staten er derfor pludselig modpart for befolkningen i en række sager, som det er set med Roskilde bank.