• at varetage medlemmernes interesser i forhold til deres økonomiske situation, retsplejesikkerhed og opfyldelse af menneskeretslige sikkerheder,
 • at rådgive, hjælpe, støtte medlemmernes mulighed for at rejse sig igen,
 • at varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder,
 • at arbejde for bedre forhold for konkursramte, økonomisk nødlidende, trængte virksomheder.
 • at fremme den folkelige forståelse for hvad en konkurs er og indebærer,
 • at fremme en lovgivning, der sikrer et retfærdigt retsforhold mellem konkursramte og staten, og en mere løsningsorienteret lovgivning,
 • at fremme en lovgivning, der forhindrer unødige konkurser, sikrer medlemmernes retssikkerhed, udvider kravet til baggrunde for konkurs, begrænser kuratellets indtjening i forhold til kreditorerne, giver konkursramte fri proces og styrker muligheden for genrejsning,
 • at arbejde for organisering af konkursramte og økonomisk nødlidende og trængte,
 • at samarbejde med beslægtede, nationale og internationale organisationer, eventuelt gennem medlemskab,
 • at styrke foreningen for der ved at sikre opnåede resultater, for bedre vilkår for konkursramte og økonomisk trængte – samt vinde bredere forståelse for medlemmernes problemer.
 • at indføre større retssikkerhed i forbindelse med konkurser, og forbedre den måde hvorpå en konkurs gennemføres i Danmark, så både den konkursramte og kreditorer oplever en bedre proces.
 • at begrænse kuratellets indtjening til fordel for både kreditorer og den konkursramte.
 • at ville både politisk og praktisk arbejde på at ændre holdningen til konkurser i samfundet, så man i mange tilfælde undgår konkurser gennem forlig – men ellers giver mennesker mulighed for at rejse sig igen og dermed skabe indtægter til samfundet.
 • at arbejde for en bedre konkursbehandling, som også vil afsløre hvis der er svindel eller bedrageri fra den konkursramtes side – eller fra konkurs-advokaternes side, så man kan få vedkommende stoppet.
 • at arbejde på at forbedre mulighederne for at finde løsninger, før en konkurs erklæres og vil være vagthunde i forhold til proces og lovgivning på området.
 • at hjælpe medlemmer på samme måde som enhver anden dansk fagforening, ved i grove tilfælde at stille med advokat og journalist for at være på vort medlems side i forbindelse med konkurs-erklæringen.
 • at drive en omfattende hjemmeside, hvor medlemmer har adgang til al lovgivning og hjælpende rådgivning.
 • at drive en indkøbsforening, hvor medlemmerne kan bruge deres medlemskort til at få adgang til at købe bil, telefon og andre nødvendigheder der fratages dem ved en konkurs.
 • organisationen har desuden en journalistisk redaktion, der både i skrift og på video dækker historier om området.